Książki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lista publikacji przydatnych w pracy asystenta rodziny

AUTOR: Izabela Krasiejko

Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej

 

AUTOR: Izabela Krasiejko

Metodyka działania asystenta rodziny. Wydanie drugie zmienione i uaktualnione już w sprzedaży. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną.

 

AUTOR: Izabela Krasiejko

Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (Nr 6 w serii Profesjonalny Pracownik Socjalny). Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

 

AUTOR: Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko (red.)

Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii

 

Teczka dokumentacji pracy z rodziną

 

AUTOR: Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein

Asystentura w pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych

 

AUTOR: Elżbieta Kalinowska

Jak ruszyć z miejsca

 

AUTOR: Joanna Janowska

Poradnik asystenta rodziny

 

Pod redakcją dr Moniki Kornaszewskiej-Polak

Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania

 

AUTOR: (red.) Małgorzata Szpunar

Asystentura rodziny. Analiza efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście projektu systemowego MOPS w Gdyni Rodzina Bliżej Siebie

  

 

AUTOR: (red.) Arkadiusz Żukiewicz

Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa

 

 

 AUTOR:  (red.) Małgorzata Szpunar

Asystentura rodziny - nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce

 

Książki do pobrania,  pochodzące ze strony Instytutu Rozwoju Służb Społecznych  

 

AUTORZY: Łukasz Arendt, Agnieszka Hryniewicka, Iwona Kukulak-Dolata, Bartłomiej Rokicki

Bezrobocie – między diagnozą a działaniem. Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych

 

AUTORZY: Jadwiga Fudała, Kama Dąbrowska, Katarzyna Łukowska

Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem. Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych

 

AUTORZY: Remigiusz J. Kijak

Niepełnosprawnośd intelektualna – między diagnozą a działaniem. Seria poświęcona klientom pomocy społecznej

 

AUTOR: Irena Dybalska

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – między diagnozą a działaniem. Seria poświęcona klientom pomocy społecznej.Poradnik dla służb społecznych

 

Okładka-Monitorowanie losów dziecka

AUTORZY: Mirosława Kątna, Katarzyna Przyborowska, Marlena Dałek

Monitorowanie Losów Dziecka - interdyscyplinarna ochrona dzieci przed krzywdzeniem i przemocą