Książki

 

AUTOR:

Izabela Krasiejko

 

Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej

 

 

 

 

 

AUTOR:
Izabela Krasiejko

Metodyka działania asystenta rodziny. Wydanie drugie zmienione i uaktualnione już w sprzedaży.
Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną.

 

 

 

 

 

AUTOR:
Izabela Krasiejko

 

Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny (Nr 6 w serii Profesjonalny Pracownik Socjalny)
Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

 

 

 

 

AUTOR:

Jadwiga M. Jaraczewska, Izabela Krasiejko (red.)

 

Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii

 

 

 

 

 

Teczka dokumentacji pracy z rodziną

 

 

 

 

 

 

AUTOR:

Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein

 

Asystentura w pomocy społecznej.

Poradnik dla pracowników socjalnych

 

 

 

 

AUTOR:

Elżbieta Kalinowska

 

Jak ruszyć z miejsca

 

 

 

 

 

      AUTOR:      

      Joanna Janowska

     

      Poradnik asystenta rodziny

    

 

 

 

AUTOR:
(red.) Małgorzata Szpunar

Asystentura rodziny. Analiza efektywności specjalizacji pracy socjalnej w kontekście projektu systemowego MOPS w Gdyni Rodzina Bliżej Siebie

 

 

  

 

AUTOR:

(red.) Arkadiusz Żukiewicz

Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa

 

 

 

 

 

 AUTOR: 

(red.) Małgorzata Szpunar
Asystentura rodziny - nowatorska metoda pomocy społecznej 
w Polsce
 

 

 

 

Książki do pobrania,  pochodzące ze strony Instytutu Rozwoju Służb Społecznych  

 

AUTORZY:
Łukasz Arendt, Agnieszka Hryniewicka, Iwona Kukulak-Dolata, 
Bartłomiej Rokicki

Bezrobocie – między diagnozą a działaniem
Seria poświęcona klientom pomocy społecznej
Poradnik dla pracowników służb społecznych


 

AUTORZY: 
Jadwiga Fudała, Kama Dąbrowska, Katarzyna Łukowska
Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą 
a działaniem
Seria poświęcona klientom pomocy społecznej
Poradnik dla pracowników służb społecznychAUTORZY:
Remigiusz J. Kijak

Niepełnosprawnośd intelektualna – między diagnozą 
a działaniem.
Seria poświęcona klientom pomocy społecznej

 
AUTOR:
Irena Dybalska
Trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego – między diagnozą
a działaniem
Seria poświęcona klientom pomocy społecznej
Poradnik dla służb społecznych